Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle studieprogrammene ved fakultetet for ingeniørvitenskap

Studentrådet er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi tar sakene som angår deg direkte på ditt studiested - alt ifra strategiske beslutninger for fakultetene til problemer for enkeltstudenter.

På studentrådskontoret finner du dine instituttillitsvalgte og dine fakultetstillitsvalgte - vi er her for å ta opp din sak, stor eller liten!

Referat finn du her

Nyheter

Tillitsvalgte

Høst 2017

Fakultetstillitsvalgte
Hanna Margrete Høgset
Aleksander Thiren Sriskantharajah
Saeid Hosseini

Instituttillitsvalgte
Maiken Berthelsen, IMT
Dhanushi Nayanatara Attanapola, IMT
Bjørnar M. Nilsen, IGP (tekniske geofag)
Dennis Adelved, IGP (Petroleumsfag)
Lars Tollefsrud, IGP (geologi realfag)
Stephanie Buadu, IMT (I&IKT)
Ingrid Folstad, KT (I&IKT)
Ingeborg Kvammen, MTP (PuP)
Maria Dyrseth, MTP (PuP)
Gøran Sildnes Gedde-Dahl, MTP (Maskin Bsc)
Kristoffer Torbjørnsen, IBM (Bygg, siv.ing)
Stine Stølsnes Faanes, IBM (Bygg, siv.ing)
Espen Tillerås Helseth, IBM (Bygg, Bsc)
Anja Meisler, EPT (EMIL)
Marthe Ruttenborg, EPT (Energi og prosess, Bsc)
Malin Helen Boman, MTP (Logiskk, Bsc)

Ålesund
Bjørnar Belsvik, IHB (Produkt og systemdesign)
Kristoffer Brandsrud, IHB (Bygg, Bsc)

Gjøvik
Lotta-Linn Vestli Moen, IVB

Seniorkonsulent
Berit Skive
berit.skive@ntnu.no

Kontakt oss