Studentrådet IV
-
fakultet for ingeniørvitenskap

Om studentrådet

INGENIØRVITENSKAP
Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle studieprogrammene ved fakultetet for ingeniørvitenskap

Studentrådet er en del av tillitsmannsordningen på NTNU. Vi tar sakene som angår deg direkte på ditt studiested - alt ifra strategiske beslutninger for fakultetene til problemer for enkeltstudenter.

På studentrådskontoret finner du dine instituttillitsvalgte og dine fakultetstillitsvalgte - vi er her for å ta opp din sak, stor eller liten!

Referat finn du her

Nyheter

Tillitsvalgte

STUDENTRÅDET IV

Vår 2017

Ole-Martin Fyen – FTV, PuP , siving

Hanna Margrete Høgset, FTV, Geo/tekn, siving

Aleksander Thiren Sriskantharajah, FTV, Bsc

 

Live Forfang Bjørnstad, marin, siving

Dhanushi Nayanatara Attanapola, marin, siving

Kjersti Buraas Snoen, geo/tekn, siving

Dennis Adelved,geo/petr, siving

Maren Møller Bergli, geo/real, Bsc

Stephanie Buadu, I&IKT, siving

Lars Furu Kjelsaas, I&IKT, siving

Johan Christian Wigen Hjorth, PuP, siving

Maria Dyrseth, PuP, siving

Gøran Sildnes Gedde-Dahl, PuP, Bsc

Kristoffer Torbjørnsen, bygg, siving

Stine Stølsnes Faanes, bygg, siving

Espen Tillerås Helseth, bygg Bsc

Anja Beate Andersen, Energi og prosess siving

Marthe Ruttenborg, Energi og prosess, Bsc

Malin Helen Boman, logistikk, Bsc

Ålesund

Bjørnar Belsvik. Produkt og systemdesign,

Ferdinand Flåten Refsnes, Vann og avløp,

Gjøvik


Seniorkonsulent Berit Skive berit.skive@ntnu.no

Kontakt oss